Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh http://banhoangphap.com

Câu hỏi ôn tập hội thi giáo lý Phật tử cấp quận - huyện năm 2011
23.04.2011

Hạ tải file .doc ở phía dưới.
Hạ tải file .doc tại đây.


URL của bản tin này::http://banhoangphap.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=258

© Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh contact: thichngodung@gmail.com