Trang chính
Trang chủ Bình chọn Liên hệ Liên kết Pháp Âm
 Tiện ích trên site 
 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
"Người nhặt các loại hoa, Ý đắm say, tham nhiễm, Bị thần chết mang đi, Như lụt trôi làng ngủ.".
Kinh Pháp Cú.
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Bình chọn 
Đánh giá của bạn về Website

 Tốt
 Trung bình
 Không có gì để nói
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 432
Thảo luận: 15
 Trực tuyến trên site 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 003011710
IP của bạn: 54.145.92.172
 
Tin tức » Lịch Giảng 19.08.2017 21:57
Lịch thuyết giảng Phật pháp tại TP. HCM trong 3 tháng 10 - 11 - 12 (âm lịch) năm Kỷ Sửu - 2009
07.08.2009 11:49

.

Tháng 10 (âl)
Chủ nhật, 15-11-2009 (29-09, Kỷ Sửu)
Chủ nhật, 22-11-2009 (06-10, Kỷ Sửu)


LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  ĐĐ. Tuệ Quyền    Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  ĐĐ. Minh Tấn  
Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Diệu Nguyện  Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Phong Vị 
Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Tường  Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Huệ 
17g: ĐĐ. Quang Thạnh
Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: ĐĐ. Huệ Nghiêm  Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: ĐĐ. Thiện Ý 
Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: ĐĐ. Hoằng Dự    Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: ĐĐ. Nhật Từ  
Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Giác Giới  Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  ĐĐ. Tắc Huê 
Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Minh Bửu   Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Viên Trí 
Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)    8g: HT. Toàn Châu   Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)     8g: HT. Minh Thông 
Chùa Giác Nguyên (Q.4)           8g: ĐĐ. Nhật Từ  Chùa Giác Nguyên (Q.4)             8g: HT. Minh Nghĩa   
   
   
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: TT. Nguyên Tâm   Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: TT. Tắc Huê  
Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)   14g30: NS. Kiến Liên   Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)   14g30: ĐĐ. Minh Hiếu  
Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp  Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp 
Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: HT. Giác Toàn  Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: TT. Nguyên Tâm 
Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Quang Hạnh  Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Quang Thạnh   
Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  TT.Bửu Chánh  Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  TT.Pháp Chất 
Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ. Quảng Thiện  Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ.Pháp Huệ 
Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: ĐĐ. Nguyên Hạnh  Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: ĐĐ. Hoằng Dự 
Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   SC. Chấn Tịnh  Chùa Vạn Phật (Q.5)                  19g:  SC. Chấn Trí  19g:   SC. Chấn Trí 
   
Chủ nhật, 29-11-2009 (13-10, Kỷ Sửu)
Chủ nhật, 06-12-2009 (20-10, Kỷ Sửu)


LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  TT. Tăng Định  Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  TT. Thiện Nhân   
Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Như Nguyên A Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Như Nguyên B
Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NT. Tịnh Thường  Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Ngọc 
17g: ĐĐ. Quang Thạnh 
Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: TT. Minh Nghĩa   Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: TT. Thiện Nghĩa  
Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: HT. Thiện Tâm   Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: HT.Giác Toàn 
Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Tâm Đức  Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Bửu Chánh
Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: HT. Giác Toàn  Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Giác Thường 
Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)     8g: TT. Thiện Lạc   Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)    8g: TT. Tâm Viên  
Chùa Giác Nguyên (Q.4)            8g: HT. Minh Kim   Chùa Giác Nguyên (Q.4)           8g: HT. Thiện Trí   
   
   
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g:  ĐĐ. Quang Thạnh Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)   14g30: ĐĐ. Thiện Thuận    Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: ĐĐ. Hoằng Dự  
Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp  Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)   14g30: ĐĐ. Giác Độ 
Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: ĐĐ. Hoằng Dự  Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp 
Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Lệ Thọ  Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: ĐĐ. Phước Tiến  
Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  ĐĐ.Chánh Minh  Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Giác Hiệp    
Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  TT. Nguyên Tâm  Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  ĐĐ.Thiện Minh 
Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: ĐĐ. Nghiêm Quang  Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ. Quảng Huy 
Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   TT. Nhất Quang  Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: TT. Nguyên Thiện 
  Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   TT. Duy Trấn 
   
   
Tháng 11 (âl)    
Chủ nhật, 13 -12-2009 (27-10, Kỷ Sửu)
Chủ nhật, 20-12-2009 (05-11, Kỷ Sửu)


LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  HT. Thiện Tâm   Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  TT. Pháp Chất  
Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Như Thành   Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Diệu Nguyện 
Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Tường  Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g: NS. Như Huệ  
17g: ĐĐ. Quang Thạnh
Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: TT. Nguyên Thiện   Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: TT. Nguyên Tâm  
Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: ĐĐ. Hoằng Dự   Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: ĐĐ. Nhật Từ   
Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Chơn Nguyên  Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Minh Bửu  Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  HT. Toàn Châu 
Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)    8g: HT. Toàn Châu  Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Minh Thành
Chùa Giác Nguyên (Q.4)          8g: ĐĐ. Nhật Từ    Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)     8g: HT. Minh Thông 
  Chùa Giác Nguyên (Q.4)           8g: HT. Minh Nghĩa  
   
   
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: ĐĐ. Quang Thạnh  Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: ĐĐ. Thiện Quý  
Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)   14g30: ĐĐ. Minh Lực   Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)   14g30: NS. Kiến Liên  
Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp  Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp 
Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: ĐĐ. Nhật Từ  Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: ĐĐ. Hoằng Dự
Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Giác Tín   Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Lệ Thọ  
Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  ĐĐ.Thiện Hạnh  Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  HT.Giác Toàn 
Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ. Quảng Thiện  Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ.Pháp Huệ 
Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: TT. Minh Nghĩa  Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: TT. Giác Pháp 
Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   SC. Chấn Tịnh  Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   SC. Chấn Trí 
   
Chủ nhật,  27 -12-2009 (12-11, Kỷ Sửu )
Chủ nhật,  03 -01-2010 (19-11, Kỷ Sửu)


LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  TT. Tăng Định   Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  ĐĐ. Thiện Hạnh  
Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Phong Vị  Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Như Nguyên A
Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NT. Tịnh Thường  Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Ngọc 
17g: ĐĐ. Quang Thạnh
Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: ĐĐ. Hoằng Dự  Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: TT. Giác Tín 
Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: HT. Thiện Tâm   Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: HT.Giác Toàn 
Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Minh Thành   Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Nguyên Thiện 
Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: HT. Giác Toàn  Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Giác Thường 
Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)     8g: TT. Thiện Lạc  Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)     8g: TT. Tâm Viên
Chùa Giác Nguyên (Q.4)            8g: HT. Minh Kim    Chùa Giác Nguyên (Q.4)            8g: HT. Thiện Trí 
   
   
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
 Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: ĐĐ. Hoằng Dự   Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: ĐĐ. Thiện Quý  
Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)      14g30: ĐĐ. Minh Hiếu  Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)      14g30: ĐĐ. Thiện Thuận 
Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp  Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp 
Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: HT. Giác Toàn    Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: TT. Nguyên Tâm 
Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Quang Hạnh  Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Quang Thạnh  
Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  TT. Bửu Chánh  Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  TT.Pháp Chất 
Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  TT. Nguyên Tâm  Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ. Quảng Huy 
Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: ĐĐ. Nguyên Hạnh  Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: ĐĐ. Hoằng Dự 
Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   TT. Nhất Quang  Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   TT. Duy Trấn 
   
   
   
Tháng 12 (âl)
Chủ nhật, 10  -01-2010 (26-11, Kỷ Sửu) 
Chủ nhật, 17 -01-2010 (04-12, Kỷ Sửu) 


LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  ĐĐ. Tuệ Quyền  Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  ĐĐ. Minh Tấn 
Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Như Nguyên B Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Như Thành 
Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Tường  Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Huệ 
17g: ĐĐ. Quang Thạnh
Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: TT. Đạt Đức  Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: TT. Minh Hoá 
Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g:  ĐĐ. Hoằng Dự  Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: ĐĐ. Nhật Từ 
Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Giác Giới  Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Viên Trí 
Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Minh Bửu  Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Minh Thành
Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)     8g: HT. Toàn Châu  Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)    8g: HT. Minh Thông 
Chùa Giác Nguyên (Q.4)            8g: ĐĐ. Nhật Từ   Chùa Giác Nguyên (Q.4)           8g: HT. Minh Nghĩa 
   
   
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
 Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: TT. Tắc Huê  Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: ĐĐ. Hoằng Dự 
Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)   14g30: ĐĐ. Giác Độ   Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)   14g30: ĐĐ. Minh Lực  
Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp  Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp 
Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: ĐĐ. Hoằng Dự   Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: ĐĐ. Phước Tiến 
Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Lệ Thọ   Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g:  ĐĐ. Giác Hiệp
Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  ĐĐ.Chánh Minh  Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  ĐĐ. Thiện Minh 
Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ. Quảng Thiện  Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ.Pháp Huệ
Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: ĐĐ. Nghiêm Quang  Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g:  TT. Nguyên Thiện 
Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   SC. Chấn Tịnh  Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   SC. Chấn Trí 
   
Chủ nhật,     24 - 01-2010 (11-12, Kỷ Sửu) 
Chủ nhật, 31- 01-2010 (18-12, Kỷ Sửu)
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
 Nghỉ tết nguyên đán
Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  TT. Bửu Chánh    
Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Diệu Nguyện   
Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NT. Tịnh Thường    
Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: TT. Tắc Huê  
Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: HT. Thiện Tâm  
Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Tâm Đức    
Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g:  HT. Giác Toàn   
Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)    8g: TT. Thiện Lạc  
Chùa Giác Nguyên (Q.4)           8g: HT. Minh Kim  
   
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
 
Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: TT. Nguyên Tâm  
Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)   14g30: NS. Kiến Liên    
Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp   
Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: ĐĐ. Nhật Từ   
Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g:  ĐĐ. Giác Tín    
Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  ĐĐ. Thiện Hạnh  
Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ.Quảng Huy   
Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g:  TT. Minh Nghĩa  
Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   TT.Nhất Quang  
   
Chủ nhật, 07-02-2010 (25-12, Kỷ Sửu)
Chủ nhật, 14-02-2010 (Mùng 02- 01, Canh Dần)
Nghỉ tết nguyên đán Nghỉ tết nguyên đán
Chủ nhật, 21-02-2010 (09-01, Canh Dần)
Chủ nhật, 28-02-2010 (16-01, Canh Dần)
Nghỉ tết nguyên đán Tổng khai giảng các đạo tràng 
Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Tin liên quan: Lịch giảng
Lịch thuyết giảng Phật pháp tại TP. HCM trong 3 tháng 1 - 2 - 3 (âm lịch) năm Kỷ Sửu - 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp tại TP. HCM trong 3 tháng 4 - 5 - 5 (nhuần) (âm lịch) năm Kỷ Sửu - 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp tại TP. HCM trong 4 tháng 6 - 7 - 8 - 9 (âm lịch) năm Kỷ Sửu - 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp chủ nhật hàng tuần tại Chùa ẤN QUANG – Quận 10 - năm 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp chủ nhật hàng tuần tại Chùa XÁ LỢI– Quận 3 - năm 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp chủ nhật hàng tuần tại VIỆT NAM QUỐC TỰ – Quận 10 - năm 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp chủ nhật hàng tuần tại TX. TRUNG TÂM – Quận BÌNH THẠNH - năm 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp chủ nhật hàng tuần tại Chùa KỲ QUANG 2 – Quận Gò Vấp - năm 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp chủ nhật hàng tuần tại Tịnh xá NGỌC THÀNH – Quận Thủ Đức - năm 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp chủ nhật hàng tuần tại Chùa TỪ NGHIÊM – Quận 10 - năm 2009


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
 Login 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Tìm kiếm 
 Pháp Âm 

 Thể Loại 

 Nghe nhiều 
 1. Kỳ 039: Hương thơm đức hạnh - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 2. Kỳ 063: Họa phước vô môn - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 3. Phương cách thờ, lạy và cúng Phật
 4. Hương vị giải thoát
 5. Kỳ 005: Con đường tâm linh - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 6. Kỳ 028: Giải tỏa oan ức - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 7. Niệm Phật thoát khổ đau
 8. Kỳ 007: Vượt Qua Khổ Đau - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 9. Kỳ 004: Thiền và Trị Liệu - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 10. Kỳ 041: Chiến thắng ma quân - phần 2: Pháp đàm vấn đáp
 11. Ý nghĩa ngày Phật đản
 12. Làm chủ bản thân - ĐĐ. Thích Phước Tiến
 13. Pháp thoại của HT. Thích Trí Quảng tại chùa Vĩnh Phước (29/07/2009)
 14. Vấn đề cúng ma chay trong đạo Phật
 15. Kỳ 023: Bản chất của Niết Bàn - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 16. Phong cách của người Phật tử đi chùa
 17. Kỳ 004: Thiền và Trị Liệu - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
 18. Kỳ 056: Hạnh xuất gia - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 19. An cư kiết hạ (giảng ngày 13/07/2009)
 20. Kỳ 116: Giúp trẻ tin Phật - phần 1: Pháp đàm chuyên đề

 Ngẫu Nhiên 
 1. Kỳ 070: Nói không với ma túy - phần 4: Pháp đàm vấn đáp
 2. Kỳ 105: Chiêm nghiệm về vô thường - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
 3. Kỳ 029: Vững trước khen chê - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
 4. Kỳ 039: Hương thơm đức hạnh - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
 5. Kỳ 010: Nụ Cười An Lạc - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 6. Kỳ 059: Vô Thượng Y Vương - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 7. Kỳ 095: Ý nghĩa Phật thành đạo - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 8. Tiếp biến văn hoá trong hoằng pháp
 9. Kỳ 001: Một Ngày An Lạc - phần 2: Pháp đàm vấn đáp
 10. Kỳ 086: Hạnh nguyện Bồ Tát - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
 11. Kỳ 007: Vượt Qua Khổ Đau - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
 12. Kỳ 089: Ơn thầy - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
 13. Kỳ 038: Bờ bên kia - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
 14. Kỳ 067: Tác hại của thuốc lá - Pháp đàm chuyên đề
 15. Kỳ 034: Dược chất tâm linh - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 16. Kỳ 020: Hiến dâng hạnh phúc - phần 1: Pháp thoại chuyên đề
 17. Tịnh độ ở đâu ? TT. Thích Viên Trí
 18. Ẩn mật Pháp Hoa - Phần 2
 19. Pháp thoại của HT. Thích Trí Quảng tại chùa Vĩnh Phước (15/07/2009)
 20. Kỳ 051: Ở đời vui đạo - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
Trang chủ    ¤   Rss    ¤   Support    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tin tức qua email
Xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet 2.0 - Phát triển bởi Ngộ Dũng
© Copyright 2009 BanHoangPhap.com, All rights reserved.
® Ghi rõ nguồn BanHoangPhap.com khi phát lại thông tin.

Liên hệ:
- Chùa Ấn Quang số 243 đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
- Chùa Phổ Quang số 64/3 đường Phổ Quang, F2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Chùa Giác Ngộ số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, F3, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh
.