Trang chính
Trang chủ Bình chọn Liên hệ Liên kết Pháp Âm
 Tiện ích trên site 
 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
"Tháng tháng với ngọn cỏ, Người ngu có ăn uống, Không bằng phần mười sáu, Người hiểu pháp hữu vi.".
Kinh Pháp Cú.
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Bình chọn 
Đánh giá của bạn về Website

 Tốt
 Trung bình
 Không có gì để nói
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 432
Thảo luận: 15
 Trực tuyến trên site 
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 002964790
IP của bạn: 54.198.147.79
 
Tin tức » Lịch Giảng 28.06.2017 20:23
Lịch thuyết giảng Phật pháp tại TP. HCM trong 4 tháng 6 - 7 - 8 - 9 (âm lịch) năm Kỷ Sửu - 2009
07.08.2009 12:27

.


Tháng 6 (âl)
Chủ nhật, 26-07-2009 (05-06, Kỷ Sửu)
Chủ nhật, 02-08-2009 (12-6, Kỷ Sửu)
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  TT. Thiện Nhân   Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  TT. Bửu Chánh  
Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Như Nguyên A  Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Như Nguyên B 
Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Ngọc  Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Tường
17g: ĐĐ. Quang Thạnh  
Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: ĐĐ. Quảng Huy  Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: ĐĐ. Huệ Nghiêm 
Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: HT. Giác Toàn  Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: ĐĐ. Hoằng Dự  
Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Bửu Chánh Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Chơn Nguyên  
Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Giác Thường  Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Minh Bửu  
Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)     8g: TT. Thiện Lạc  Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)     8g: TT. Tâm Viên 
Chùa Giác Nguyên (Q.4)            8g: HT. Thiện Trí  Chùa Giác Nguyên (Q.4)            8g: ĐĐ. Nhật Từ  
   
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: TT. Nguyên Tâm   Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: TT. Tắc Huê  
Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)   14g30: ĐĐ. Thiện Thuận  Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)   14g30: ĐĐ. Giác Độ 
Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp  Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp 
Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: ĐĐ. Hoằng Dự Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: HT. Giác Toàn
Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Lệ Thọ    Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Giác Hiệp 
Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  HT. Giác Toàn  Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  TT.Bửu Chánh 
Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ. Quảng Huy  Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ. Quảng Thiện 
Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: TT. Giác Pháp  Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: ĐĐ. Nguyên Hạnh 
Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:  TT. Duy Trấn  Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   SC. Chấn Tịnh 
   
Chủ nhật, 09-08-2009 (19-06, Kỷ Sửu)
Chủ nhật, 16 – 08 -2009 (26-06, Kỷ Sửu)
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
 Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  TT. Pháp Chất  Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g: TT. Tăng Định 
Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Như Thành  Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Diệu Nguyện 
Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Huệ  Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NT. Tịnh Thường 
17g: ĐĐ. Quang Thạnh
Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: ĐĐ. Thiện Ý  Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: TT. Minh Nghĩa 
Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g:  ĐĐ. Nhật Từ  Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: HT. Thiện Tâm 
Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  HT. Toàn Châu  Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Minh Thành
Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Minh Thành Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: HT. Giác Toàn 
Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)     8g: HT. Minh Thông  Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)     8g: HT. Toàn Châu  
Chùa Giác Nguyên (Q.4)           8g: HT. Minh Nghĩa  Chùa Giác Nguyên (Q.4)             8g: HT. Minh Kim 
   
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: ĐĐ. Hoằng Dự Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: TT. Nguyên Tâm 
Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)   14g30: ĐĐ. Minh Lực   Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)   14g30: NS. Kiến Liên 
Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp  Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp 
Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: ĐĐ. Nhật Từ Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: TT. Nguyên Tâm 
Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Quang Thạnh   Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Thiện Quý    
Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  TT. Pháp Chất  Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  ĐĐ. Chánh Minh 
Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  TT. Nguyên Tâm  Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ. Pháp Huệ 
Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g:  ĐĐ. Hoằng Dự   Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g:  ĐĐ. Nghiêm Quang 
Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   SC. Chấn Trí  Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   TT. Nhất Quang
   
Tháng 7 (âl)
Chủ nhật, 23-08-2009 (04-07, Kỷ Sửu)
Chủ nhật, 30-08-2009 (11-07, Kỷ Sửu)
Nghỉ lễ Vu Lan Nghỉ lễ Vu Lan
   
Chủ nhật, 06-09-2009 (18-07, Kỷ Sửu)
Chủ nhật, 13-09-2009 (25-07, Kỷ Sửu)
Nghỉ lễ Vu Lan
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
  Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  ĐĐ. Thiện Hạnh   
  Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Phong Vị 
  Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Ngọc 
  17g: ĐĐ. Quang Thạnh
  Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g:  TT. Thiện Nghĩa
  Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: HT. Giác Toàn.   
  Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Nguyên Thiện  
  Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Giác Thường 
  Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)     8g: TT. Thiện Lạc 
  Chùa Giác Nguyên (Q.4)            8g: HT. Thiện Trí 
   
 
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
  Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: ĐĐ. Quang Thạnh  
  Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)   14g30: ĐĐ. Minh Hiếu  
  Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp 
  Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: ĐĐ. Nhật Từ 
  Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Thiện Quý  
  Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  ĐĐ. Thiện Minh 
  Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ. Quảng Huy 
  Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: TT. Nguyên Thiện 
  Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   TT. Duy Trấn
   
Tháng 8 (âl)
Chủ nhật, 20-09-2009 (02-08, Kỷ Sửu)
Chủ nhật, 27-09-2009 (09- 08, Kỷ Sửu)
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  ĐĐ. Tuệ Quyền  Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  ĐĐ. Minh Tấn  
Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Như Nguyên A Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Như Nguyên B
Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Tường   Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Huệ 
17g: ĐĐ. Quang Thạnh
Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g:  TT. Nguyên Thiện  Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: TT. Nguyên Tâm 
Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: ĐĐ. Hoằng Dự  Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: ĐĐ. Nhật Từ  
Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Giác Giới   Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Viên Trí 
Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Minh Bửu   Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Minh Thành
Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)     8g: TT. Tâm Viên  Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)     8g: HT. Minh Thông 
Chùa Giác Nguyên (Q.4)            8g: ĐĐ. Nhật Từ   Chùa Giác Nguyên (Q.4)           8g: HT. Minh Nghĩa  
   
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: ĐĐ. Thiện Quý   Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: TT. Nguyên Tâm  
Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)   14g30: ĐĐ. Thiện Thuận   Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)   14g30: ĐĐ. Giác Độ  
Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp  Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp 
Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: ĐĐ. Phước Tiến  Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: ĐĐ. Hoằng Dự
Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Giác Tín  Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Lệ Thọ    
Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  ĐĐ. Thiện Hạnh  Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  HT. Giác Toàn 
Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ. Quảng Thiện  Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ. Pháp Huệ 
Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: TT. Minh Nghĩa  Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: TT. Giác Pháp
Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:  SC. Chấn Tịnh   Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   SC. Chấn Trí 
   
Chủ nhật, 04-10-2009 (16-08, Kỷ Sửu)
Chủ nhật, 11-10-2009 (23-08, Kỷ Sửu)
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g: ĐĐ.  Thiện Hạnh Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  TT. Thiện Nhân  
Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Như Thành  Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Diệu Nguyện 
Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NT. Tịnh Thường   Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Ngọc
17g: ĐĐ. Quang Thạnh  
Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: ĐĐ. Hoằng Dự  Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: TT. Giác Tín 
Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: HT. Thiện Tâm  Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: HT. Giác Toàn 
Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Tâm Đức  Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Bửu Chánh 
 Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: HT. Giác Toàn   Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Giác Thường  
Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)     8g: HT. Toàn Châu Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)     8g: TT. Thiện Lạc  
Chùa Giác Nguyên (Q.4)            8g: HT. Minh Kim  Chùa Giác Nguyên (Q.4)             8g: HT. Thiện Trí 
   
   
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: ĐĐ. Hoằng Dự    Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: TT. Tắc Huê  
Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)   14g30: ĐĐ. Minh Lực   Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)   14g30: NS. Kiến Liên  
Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp  Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp 
Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: HT.Giác Toàn  Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: TT. Nguyên Tâm 
Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Quang Hạnh    Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Giác Hiệp   
Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  TT. Bửu Chánh  Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  TT. Pháp Chất 
Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  TT. Nguyên Tâm  Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ. Quảng Huy 
Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: ĐĐ. Nguyên Hạnh  Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: ĐĐ. Hoằng Dự 
Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   TT. Nhất Quang  Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   TT. Duy Trấn 
   
Tháng 9 (âl)
Chủ nhật, 18-10-2009 (Mùng 01-09, Kỷ Sửu) 
Chủ nhật, 25 -10-2009 (08-09, Kỷ Sửu)
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  HT. Thiện Tâm    Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  TT. Pháp Chất 
Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Phong Vị  Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Như Nguyên A
Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Tường  Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Huệ 
17g: ĐĐ. Quang Thạnh
Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: TT. Đạt Đức  Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: TT. Minh Hoá  
Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: ĐĐ. Hoằng Dự    Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: ĐĐ. Nhật Từ  
Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Chơn Nguyên  Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  HT. Toàn Châu  
Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Minh Bửu   Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Minh Thành
Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)    8g: TT. Tâm Viên  Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)     8g: HT. Minh Thông 
Chùa Giác Nguyên (Q.4)           8g: ĐĐ. Nhật Từ    Chùa Giác Nguyên (Q.4)            8g: HT. Minh Nghĩa 
   
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: TT. Nguyên Tâm  Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: ĐĐ. Quang Thạnh
Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)   14g30: ĐĐ. Minh Hiếu  Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)   14g30: ĐĐ. Thiện Thuận 
Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp  Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp 
Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: ĐĐ. Hoằng Dự  Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: ĐĐ. Phước Tiến 
Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Lệ Thọ Chùa Kỳ Quang 2 (G.Vấp)        15g: ĐĐ. Thiện Quý  
Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  ĐĐ. Chánh Minh  Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  ĐĐ.Thiện Minh 
Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ. Quảng Thiện  Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ. Pháp Huệ 
Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: ĐĐ. Nghiêm Quang  Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: TT. Nguyên Thiện 
Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   SC. Chấn Tịnh Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   SC. Chấn Trí 
   
Chủ nhật, 01 -11-2009 (15-09, Kỷ Sửu)
Chủ nhật, 08-11-2009 (22-09, Kỷ Sửu)
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
 Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  TT. Tăng Định    Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  ĐĐ. Thiện Hạnh   
Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Như Nguyên B Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Như Thành 
Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NT. Tịnh Thường  Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Mgọc 
17g: ĐĐ. Quang Thạnh 
Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: TT. Tăc Huê  Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: ĐĐ. Quảng Huy 
Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: HT. Thiện Tâm  Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: HT. Giác Toàn  
Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Minh Thành  Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Nguyên Thiện
Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: HT. Giác Toàn   Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Giác Thường  
Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)     8g: TT. Thiện Lạc Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)     8g: TT. Tâm Viên 
Chùa Giác Nguyên (Q.4)             8g: HT. Minh Kim  Chùa Giác Nguyên (Q.4)            8g: HT. Thiện Trí 
   
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: ĐĐ. Thiện Quý Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: ĐĐ. Quang Thạnh  
Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)   14g30: ĐĐ. Giác Độ   Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)   14g30: ĐĐ. Minh Lực  
Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp  Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp 
Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: ĐĐ. Nhật Từ   Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: ĐĐ. Hoằng Dự
Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Giác Tín    Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Lệ Thọ   
Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  ĐĐ.Thiện Hạnh  Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  HT. Giác Toàn 
Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  TT. Nguyên Tâm  Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ. Quảng Huy 
Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: TT. Minh Nghĩa  Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: TT. Giác Pháp 
Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   TT. Nhất Quang  Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   TT. Duy Trấn
Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Tin liên quan: Lịch giảng
Lịch thuyết giảng Phật pháp tại TP. HCM trong 3 tháng 1 - 2 - 3 (âm lịch) năm Kỷ Sửu - 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp tại TP. HCM trong 3 tháng 4 - 5 - 5 (nhuần) (âm lịch) năm Kỷ Sửu - 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp tại TP. HCM trong 3 tháng 10 - 11 - 12 (âm lịch) năm Kỷ Sửu - 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp chủ nhật hàng tuần tại Chùa ẤN QUANG – Quận 10 - năm 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp chủ nhật hàng tuần tại Chùa XÁ LỢI– Quận 3 - năm 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp chủ nhật hàng tuần tại VIỆT NAM QUỐC TỰ – Quận 10 - năm 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp chủ nhật hàng tuần tại TX. TRUNG TÂM – Quận BÌNH THẠNH - năm 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp chủ nhật hàng tuần tại Chùa KỲ QUANG 2 – Quận Gò Vấp - năm 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp chủ nhật hàng tuần tại Tịnh xá NGỌC THÀNH – Quận Thủ Đức - năm 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp chủ nhật hàng tuần tại Chùa TỪ NGHIÊM – Quận 10 - năm 2009


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
 Login 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Tìm kiếm 
 Pháp Âm 

 Thể Loại 

 Nghe nhiều 
 1. Kỳ 039: Hương thơm đức hạnh - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 2. Kỳ 006: Đối diện nghịch cảnh - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 3. Pháp thoại của HT. Thích Trí Quảng tại chùa Vĩnh Phước (29/07/2009)
 4. Thay đổi cuộc đời
 5. Kỳ 063: Họa phước vô môn - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 6. Kỳ 116: Giúp trẻ tin Phật - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 7. Làm chủ bản thân - ĐĐ. Thích Phước Tiến
 8. Kỳ 043: Hạnh phúc gia đình - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 9. Kỳ 001: Một Ngày An Lạc - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 10. Sám hối thân tâm
 11. Kỳ 040: Tòa án lương tâm - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 12. Phương cách thờ, lạy và cúng Phật
 13. Kỳ 028: Giải tỏa oan ức - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 14. Niệm Phật thoát khổ đau
 15. Hoan hỷ - ĐĐ. Thích Thiện Hưng
 16. Kỳ 008: Chuyển Hóa Nỗi Lo - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 17. Kỳ 020: Hiến dâng hạnh phúc - phần 1: Pháp thoại chuyên đề
 18. Kỳ 113: Bố thí cúng dường - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
 19. Kỳ 004: Thiền và Trị Liệu - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 20. Tình Dục Trước Hôn Nhân Và Nạo Phá Thai Từ Cái Nhìn Của Phật Giáo

 Ngẫu Nhiên 
 1. Kỳ 025: Hóa giải hận thù - phần 1: pháp đàm chuyên đề
 2. Kỳ 061: Hạnh tàm quý - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 3. Kỳ 108: Bốn tinh tấn - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
 4. Kỳ 113: Bố thí cúng dường - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
 5. Kỳ 019: Hạnh cúng dường - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
 6. Tuổi trẻ trước ngưỡng cửa hội nhập - phần 2- ĐĐ. Thích Quang Thạnh
 7. Kỳ 061: Hạnh tàm quý - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
 8. Kỳ 073: Phật giáo và dân số - phần 4: Pháp đàm vấn đáp
 9. Kỳ 014: Hoan hỷ và tùy hỷ - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
 10. Kỳ 014: Hoan hỷ và tùy hỷ - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
 11. Kỳ 085: Tình người - phần 4: Pháp đàm vấn đáp
 12. Hạnh Phật
 13. Kỳ 021: Ý nghĩa cầu an - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 14. Kỳ 014: Hoan hỷ và tùy hỷ - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 15. Kỳ 051: Ở đời vui đạo - phần 4: Pháp đàm vấn đáp
 16. Kỳ 063: Họa phước vô môn - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 17. Kỳ 012: Bản Chất Của Tình Thương - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 18. Kỳ 011: Chữ hiếu trong đạo Phật - phần 2: Pháp đàm vấn đáp
 19. Kỳ 075: Hành trì giới - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
 20. Kỳ 014: Hoan hỷ và tùy hỷ - phần 4: Pháp đàm vấn đáp
Trang chủ    ¤   Rss    ¤   Support    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tin tức qua email
Xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet 2.0 - Phát triển bởi Ngộ Dũng
© Copyright 2009 BanHoangPhap.com, All rights reserved.
® Ghi rõ nguồn BanHoangPhap.com khi phát lại thông tin.

Liên hệ:
- Chùa Ấn Quang số 243 đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
- Chùa Phổ Quang số 64/3 đường Phổ Quang, F2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Chùa Giác Ngộ số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, F3, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh
.