Trang chính
Trang chủ Bình chọn Liên hệ Liên kết Pháp Âm
 Tiện ích trên site 
 Lịch vạn sự 
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
"Nỗ lực, không phóng dật, Tự điều, khéo chế ngự.Bậc trí xây hòn đảo, Nước lụt khó ngập tràn.".
Kinh Pháp Cú.
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Bình chọn 
Đánh giá của bạn về Website

 Tốt
 Trung bình
 Không có gì để nói
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 432
Thảo luận: 15
 Trực tuyến trên site 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 003015320
IP của bạn: 54.156.50.71
 
Tin tức » Lịch Giảng 23.08.2017 19:13
Lịch thuyết giảng Phật pháp tại TP. HCM trong 3 tháng 1 - 2 - 3 (âm lịch) năm Kỷ Sửu - 2009
07.08.2009 12:47

.


Tháng 1 (âl)
Chủ nhật, 08-02-2009 (14-01, Kỷ Sửu)
Chủ nhật, 15-02-2009 (21- 01, Kỷ Sửu)
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
1. Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  TT. Pháp Chất   1. Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  TT. Tăng Định 
2. Chùa Dược Sư (Q.B.Thạnh) 8g:  SC. Diệu Nguyện 2. Chùa Dược Sư (Q.B.Thạnh) 8g:  SC. Phong Vị 

3. Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Huệ  
17g: ĐĐ. Quang Thạnh 

3. Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NT.Tịnh Thường  
4. Chùa Từ Quang (Q.T.Đức) 8g:  ĐĐ. Thiện Ý   4. Chùa Từ Quang (Q.T.Đức) 8g:  TT. Minh Nghĩa 
5. Chùa Xá Lợi (Q.3)              8g:  ĐĐ.Nhật Từ 5. Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: HT. Thiện Tâm 
6. Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  Chưa giảng  6. Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  Chưa giảng 
7. Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT)    8g: TT. Minh Thành 7. Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT)    8g: HT. Giác Toàn 
8. Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân) 8g: HT. Minh Thông   8. Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân) 8g: HT. Toàn Châu  
9. Chùa Giác Nguyên (Q.4)        8g: HT. Minh Nghĩa  9. Chùa Giác Nguyên (Q.4)        8g: HT. Minh Kim
   
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
1. Chùa Giác Lâm (Q.TB) 15g: Chưa giảng  1. Chùa Giác Lâm (Q.TB) 15g: Chưa giảng 
2. Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)  14g30: NS. Kiến Liên    2. Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)  14g30: ĐĐ. Minh Hiếu  
3. Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)        15g: ĐĐ.Giác Hiệp  3. Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)        15g: ĐĐ.Giác Hiệp 
4.Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: ĐĐ. Nhật Từ  4.Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: ĐĐ. Phước Tiến 
5. Chùa Kỳ Quang 2 (GV)          15g: ĐĐ. Quang Thạnh  5. Chùa Kỳ Quang 2 (GV)          15g: ĐĐ. Quang Hạnh  
6. Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  TT. Pháp Chất 6. Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  ĐĐ. Chánh Minh  
7. Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ. Pháp Huệ   7. Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  TT. Nguyên Tâm
8. Việt Nam Quốc Tự (Q.10)      18g: TT.Nguyên Thiện 8. Việt Nam Quốc Tự (Q.10)      18g: ĐĐ. Nghiêm Quang 
9. Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   SC. Chấn Trí 9. Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   TT. Nhất Quang 
   
Chủ nhật, 22-02-2009 (28-01, Kỷ Sửu)
Chủ nhật, 01-03-2009 (05-02, Kỷ Sửu)
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  ĐĐ. Thiện Hạnh  Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  ĐĐ. Tuệ Quyền 
Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Như Nguyên A  Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Như Nguyên B 
Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Ngọc
                                         17g: ĐĐ. Quang Thạnh
Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Tường  
Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g:  TT. Thiện Nghĩa  Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: TT. Nguyên Thiện  
Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: HT. Giác Toàn  Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: ĐĐ. Hoằng Dự 
Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Nguyên Thiện   Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Giác Giới  
Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Giác Thường  Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Minh Bửu 
Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)     8g: TT. Thiện Lạc  Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)    8g: TT. Tâm Viên
Chùa Giác Nguyên (Q.4)            8g: HT. Thiện Trí  Chùa Giác Nguyên (Q.4)           8g: ĐĐ. Nhật Từ 
   
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
Chùa Giác Lâm (Q.TB) 15g: TT. Nguyên Tâm   Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: TT. Tắc Huê  
Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)     14g30: ĐĐ. Thiện Thuận  Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)    14g30: ĐĐ. Giác Độ  
Chùa Vĩnh Nghiêm   (Q.3)         15g: ĐĐ. Giác Hiệp  Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp
Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: ĐĐ. Hoằng Dự   Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: TT. Nguyên Tâm
Chùa Kỳ Quang 2 (GV)              15g: ĐĐ. Thiện Quý   Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Giác Tín 
Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  ĐĐ. Thiện Minh  Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  ĐĐ. Thiện Hạnh  
Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g: ĐĐ. Quảng Huy  Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ. Quảng Thiện 
Việt Nam Quốc Tự (Q.10)          18g: TT. Nguyên Thiện   Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: TT. Minh Nghĩa  
Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:  TT. Duy Trấn  Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   SC. Chấn Tịnh 
   
Tháng 2 (âl)
Chủ nhật, 08-03-2009 (12-02, Kỷ Sửu)
Chủ nhật, 15-03-2009 (19-02, Kỷ Sửu)


LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  ĐĐ. Minh Tấn  Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g: HT.Thiện Tâm   
Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Như Thành  Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Diệu Nguyện 
Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Huệ  
                                        17g: ĐĐ. Quang Thạnh
Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NT. Tịnh Thường 
Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: TT. Nguyên Tâm  Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: ĐĐ. Hoằng Dự 
Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g:  ĐĐ. Nhật Từ  Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: HT. Thiện Tâm 
Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Viên Trí   Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Tâm Đức 
Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Minh Thành Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: HT. Giác Toàn 
Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)    8g: HT. Minh Thông  Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)    8g: HT. Toàn Châu
Chùa Giác Nguyên (Q.4)           8g: HT. Minh Nghĩa  Chùa Giác Nguyên (Q.4)            8g: HT. Minh Kim 
   
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
 Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: ĐĐ. Hoằng Dự   Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: ĐĐ. Thiện Quý 
Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)     14g30: ĐĐ. Minh Lực   Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)     14g30: NS. Kiến Liên 
Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp  Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp 
Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: ĐĐ. Phước Tiến Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: HT. Giác Toàn    
Chùa Kỳ Quang 2 (GV)              15g: ĐĐ. Lệ Thọ     Chùa Kỳ Quang 2 (GV)              15g: ĐĐ. Quang Hạnh 
Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  HT. Giác Toàn  Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  TT. Bửu Chánh  
Chùa Phước Viên (Q.BT)           15g:  ĐĐ. Pháp Huệ  Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  TT. Nguyên Tâm
Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g:  TT. Giác Pháp   Việt Nam Quốc Tự (Q.10)          18g: ĐĐ. Nguyên Hạnh 
Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   SC. Chấn Trí  Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   TT. Nhất Quang 
   
Chủ nhật, 22-03-2009 (26- 02, Kỷ Sửu)
Chủ nhật, 29-03-2009 (04-03, Kỷ Sửu)


LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
 Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  TT.Thiện Nhân    Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  TT. Bửu Chánh   
Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Phong Vị  Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Như Nguyên A
Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Ngọc
17g: ĐĐ. Quang Thạnh
Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Tường  
Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: TT. Giác Tín   Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g:  TT. Đạt Đức  
Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: HT. Giác Toàn  Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: ĐĐ. Hoằng Dự 
Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Bửu Chánh   Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Chơn Nguyên 
Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Giác Thường  Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Minh Bửu 
Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)     8g: TT. Thiện Lạc   Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)    8g: TT. Tâm Viên  
Chùa Giác Nguyên (Q.4)            8g: HT. Thiện Trí  Chùa Giác Nguyên (Q.4)           8g: ĐĐ. Nhật Từ 
   
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: ĐĐ. Quang Thạnh  Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: ĐĐ. Thiện Quý 
Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)    14g30: ĐĐ. Minh Hiếu  Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)      14g30: ĐĐ. Thiện Thuận 
Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp  Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp 
Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: ĐĐ. Nhật Từ     Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: ĐĐ. Phước Tiến 
Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Quang Hạnh Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Lệ Thọ    
Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  TT. Pháp Chất   Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  ĐĐ. Chánh Minh  
Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ. Quảng Huy   Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ. Quảng Thiện 
Việt Nam Quốc Tự (Q.10)          18g: ĐĐ. Hoằng Dự   Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: ĐĐ. Nghiêm Quang 
Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   TT. Duy Trấn  Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   SC. Chấn Tịnh 
   
   
Tháng 3 (âl)
Chủ nhật, 05-04-2009 (11-03, Kỷ Sửu)
Chủ nhật, 12-04-2009 (18-03, Kỷ Sửu)


LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
 Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  TT. Pháp Chất   Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  TT. Tăng Định 
Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Như Nguyên B  Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Như Thành  
Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Huệ 
17g: ĐĐ. Quang Thạnh 
Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NT. Tịnh Thường 
Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: TT. Minh Hoá  Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: TT. Tắc Huê  
Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: ĐĐ. Nhật Từ  Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: HT. Thiện Tâm
Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  HT. Toàn Châu  Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Minh Thành  
Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Minh Thành Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: HT. Giác Toàn 
Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)     8g: HT. Minh Thông  Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)    8g: HT. Toàn Châu
Chùa Giác Nguyên (Q.4)            8g: HT. Minh Nghĩa  Chùa Giác Nguyên (Q.4)           8g: HT. Minh Kim 
   
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: ĐĐ. Quang Thạnh    Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: TT. Tắc Huê  
Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)   14g30: ĐĐ. Giác Độ   Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)     14g30: ĐĐ. Minh Lực  
Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp  Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp 
Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: TT. Nguyên Tâm Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: ĐĐ. Hoằng Dự 
Chùa Kỳ Quang 2 (GV)              15g: ĐĐ. Giác Hiệp    Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Giác Tín  
Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  ĐĐ. Thiện Minh   Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  ĐĐ. Thiện Hạnh 
Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ. Pháp Huệ  Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  TT. Nguyên Tâm
Việt Nam Quốc Tự (Q.10)          18g: TT. Nguyên Thiện  Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: TT. Minh Nghĩa 
Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   SC. Chấn Trí  Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   TT. Nhất Quang
   
   
Chủ nhật, 19-04-2009 (25-03, Kỷ Sửu)
Chủ nhật, 26-04-2009 (Mùng 02-04, Kỷ Sửu)


LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
LỚP PHẬT PHÁP SÁNG
Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  ĐĐ. Thiện Hạnh   Chùa Bửu Quang (Q.T Đức)  8g:  ĐĐ. Tuệ Quyền 
Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Diệu Nguyện  Chùa Dược Sư (Q.BT) 8g:  SC. Phong Vị 
Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Ngọc  Chùa Từ Nghiêm (Q.10) 8g:  NS. Như Tường  
Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: ĐĐ. Quảng Huy   Chùa Từ Quang (Q.T.Đ) 8g: ĐĐ. Huệ Nghiêm 
17g: ĐĐ. Quang Thạnh
Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: HT. Giác Toàn  Chùa Xá Lợi (Q.3) 8g: ĐĐ. Hoằng Dự 
Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g: TT. Nguyên Thiện    Thiền viện Vạn Hạnh (Q.PN) 8g:  TT. Giác Giới   
Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Giác Thường  Tịnh xá Trung Tâm (Q.BT) 8g: TT. Minh Bửu 
Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)     8g: TT. Thiện Lạc Chùa Huệ Nghiêm (Q.B.Tân)    8g: TT. Tâm Viên 
Chùa Giác Nguyên (Q.4)            8g: HT. Thiện Trí  Chùa Giác Nguyên (Q.4)           8g: ĐĐ. Nhật Từ 
   
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
LỚP PHẬT PHÁP CHIỀU 
Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: ĐĐ. Hoằng Dự   Chùa Giác Lâm (Q.T.Bình) 15g: TT. Nguyên Tâm
Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)     14g30: NS. Kiến Liên   Tịnh xá Ngọc Thành (Q.TĐ)      14g30: ĐĐ. Minh Hiếu 
Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp  Chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3)           15g: ĐĐ.Giác Hiệp 
Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: ĐĐ. Nhật Từ     Chùa Ấn Quang (Q.10) 15g: HT. Giác Toàn   
Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Lệ Thọ     Chùa Kỳ Quang 2 (GV)             15g: ĐĐ. Quang Thạnh 
Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  HT. Giác Toàn  Chùa Phổ Minh (Q.GV) 15g:  TT. Bửu Chánh 
Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ. Quảng Huy  Chùa Phước Viên (Q.BT) 15g:  ĐĐ. Quảng Thiện 
Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: TT. Giác Pháp  Việt Nam Quốc Tự (Q.10)         18g: ĐĐ. Nguyên Hạnh 
Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   TT. Duy Trấn  Chùa Vạn Phật (Q.5) 19g:   SC. Chấn Tịnh 
Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Tin liên quan: Lịch giảng
Lịch thuyết giảng Phật pháp tại TP. HCM trong 3 tháng 4 - 5 - 5 (nhuần) (âm lịch) năm Kỷ Sửu - 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp tại TP. HCM trong 4 tháng 6 - 7 - 8 - 9 (âm lịch) năm Kỷ Sửu - 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp tại TP. HCM trong 3 tháng 10 - 11 - 12 (âm lịch) năm Kỷ Sửu - 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp chủ nhật hàng tuần tại Chùa ẤN QUANG – Quận 10 - năm 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp chủ nhật hàng tuần tại Chùa XÁ LỢI– Quận 3 - năm 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp chủ nhật hàng tuần tại VIỆT NAM QUỐC TỰ – Quận 10 - năm 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp chủ nhật hàng tuần tại TX. TRUNG TÂM – Quận BÌNH THẠNH - năm 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp chủ nhật hàng tuần tại Chùa KỲ QUANG 2 – Quận Gò Vấp - năm 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp chủ nhật hàng tuần tại Tịnh xá NGỌC THÀNH – Quận Thủ Đức - năm 2009
Lịch thuyết giảng Phật pháp chủ nhật hàng tuần tại Chùa TỪ NGHIÊM – Quận 10 - năm 2009


Những bản tin khác:Gửi tin
Lên đầu trang
 Login 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Tìm kiếm 
 Pháp Âm 

 Thể Loại 

 Nghe nhiều 
 1. Kỳ 039: Hương thơm đức hạnh - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 2. Hương vị giải thoát
 3. Kỳ 028: Giải tỏa oan ức - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 4. Kỳ 063: Họa phước vô môn - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 5. Phương cách thờ, lạy và cúng Phật
 6. Kỳ 041: Chiến thắng ma quân - phần 2: Pháp đàm vấn đáp
 7. Kỳ 007: Vượt Qua Khổ Đau - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 8. Niệm Phật thoát khổ đau
 9. Kỳ 005: Con đường tâm linh - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 10. Làm chủ bản thân - ĐĐ. Thích Phước Tiến
 11. Ý nghĩa ngày Phật đản
 12. Kỳ 004: Thiền và Trị Liệu - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 13. Kỳ 023: Bản chất của Niết Bàn - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 14. Kỳ 004: Thiền và Trị Liệu - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
 15. Pháp thoại của HT. Thích Trí Quảng tại chùa Vĩnh Phước (29/07/2009)
 16. Kỳ 056: Hạnh xuất gia - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 17. Kỳ 073: Phật giáo và dân số - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
 18. Vượt qua số phận - ĐĐ. Thích Phước Tiến
 19. An cư kiết hạ (giảng ngày 13/07/2009)
 20. Thay đổi cuộc đời

 Ngẫu Nhiên 
 1. Kỳ 015: Hải Đảo Tự Thân - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
 2. Ý nghĩa phương tiện
 3. Kỳ 087: Tự lực và Tha lực - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
 4. Kỳ 019: Hạnh cúng dường - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
 5. Kỳ 008: Chuyển Hóa Nỗi Lo - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 6. Tu như trồng cây - TT. Thích Chân Tính
 7. Pháp thoại của HT. Thích Trí Quảng tại chùa Vĩnh Phước (29/07/2009)
 8. Kỳ 060: An lạc trong thực tại - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 9. Kỳ 077: Ơn nghĩa sinh thành - phần 2: Pháp đàm chuyên đề
 10. Pháp thoại của HT. Thích Trí Quảng tại chùa Hội An - Vĩnh Long (22/07/2009)
 11. Kỳ 017: Hạnh Buông Xả - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 12. Kỳ 030: Sức mạnh hòa hợp - phần 4: Pháp đàm vấn đáp
 13. Tình Yêu Và Lý Tưởng (Phần 2-2)
 14. Kỳ 096: Bố Đại Hòa thượng - phần 2: Pháp đàm vấn đáp
 15. Kỳ 046: Vượt qua bệnh tật - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
 16. Kỳ 070: Nói không với ma túy - phần 3: Pháp đàm vấn đáp
 17. Kỳ 073: Phật giáo và dân số - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 18. Thực hành giới
 19. Kỳ 041: Chiến thắng ma quân - phần 1: Pháp đàm chuyên đề
 20. Kỳ 067: Tác hại của thuốc lá - Pháp đàm chuyên đề
Trang chủ    ¤   Rss    ¤   Support    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tin tức qua email
Xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet 2.0 - Phát triển bởi Ngộ Dũng
© Copyright 2009 BanHoangPhap.com, All rights reserved.
® Ghi rõ nguồn BanHoangPhap.com khi phát lại thông tin.

Liên hệ:
- Chùa Ấn Quang số 243 đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
- Chùa Phổ Quang số 64/3 đường Phổ Quang, F2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Chùa Giác Ngộ số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, F3, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh
.